Presa

DUBLU EVENIMENT EDITORIAL

today30 September 2015 32

Background
share close

 În după-amiaza zilei de 28 septembrie 2015 ora 17 la Librăria Mihai Eminescu din Bucureşti a avut loc o dublă lansare de carte  – Antologia de poezie ,,Simbioze lirice” coordonată şi editată de către doamna Rodica Elena Lupu – poetă, prozatoare, director Editura Anamarol şi lansarea volumului de poezii ,,Poeme cifrate multilingve” a lui George Roca scriitor, poet, promotor cultural, editor de carte, grafician, redactor şi redactor şef la mai multe publicaţii virtuale şi fizice.

Înfruntând o vreme extrem de neplăcută cu ploaie şi vânt, un numeros public iubitor de poezie s-a adunat la ora stabilită pentru ai întâmpina pe cei doi scriitori. Invitat special al fost Paul Surugiu – Fuego.

În cuvântul său de deschidere Rodica Elena Lupu a făcut o scurtă prezentare ,,În cele 15 volume de ,,Simbioze lirice” sunt cuprinşi 15 ori 20 de poeţi -300 de poeţi, în ,,Scripta manent” am ajuns la volumul 5, 5 ori 20 sunt 100 de prozatori, cam 7000 de pagini am tehnoredactat, 20 de coperte şi 500 de autori. Am să încerc să numesc câţiva dintre criticii literari care sunt alături de noi şi am să încep cu domnul profesor Ion Dodu Bălan, dramaturgul Emil Lungeanu este şi el alături de noi, Preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România domnul George Corbu, editorul ziarului ,,Bucureştiul Literar şi Artistic domnul Florentin Popescu, domnul Nicolae Dan Fruntelată” şi bineînţeles domnia sa a dorit să menţioneze şi numele câtorva poeţi aflaţi în sală ,, poetul Ion Horea,  Ana Carina Taraş, Calina Victoria Florescu, Dona Tudor, Elena Buică din Canada, domnul profesor Dan Bodea, doamna Elena Armenescu, Geo Călugăru, domnul Geo Stroe de la Academia Daco-Română, doamna Stuparu, Laura Niculescu, doamna Bădoiu, doamna Cristina Oprea de la Craiova, doamna Luca, doamna Stănescu. Sper că i-am spus pe majoritatea din cei care sunt în sală şi se află în ,,Simbioze lirice”.

Vor recita din poeziile celor care se află în ,,Simbioze lirice” actriţa Doina Ghiţescu şi Manuela Golescu. Bineînţeles că va recita şi Paul Surugiu – Fuego.

După aceste scurte menţionări i-a oferit cuvântul domnului George Roca. Dar despre acet om complet şi complex trebuie să spun că s-a născut la Huedin, Cluj în anul 1946 şi este stabilit în Australia (Sidney) din 1982. A urmat Facultatea de Filologie –secţia Limba şi Literatura Română.

A publicat mult dar trebuiesc amintite în primul rând cărţile domniei sale : ,,Dezvoltarea arhitecturii în perioada de domnie a binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” 2006, ,,Evadare din spaţiul virtual” 2009, ,,De vorbă cu stelele” vol. I 2010,  ,,De vorbă cu stelele” vol. II 2011, ,,Căutând insula fericirii” 2013. Pentru talentul său a fost distins cu multe premii: Distincţia ,,Virtutea literară” 2011, ,,Premiul Ligii Scriitorilor Români” 2012, Medalia ,,Virtutea Literară” 2013 ţi a devine membru în multe academii, asociaţii şi fundaţii: Academia de Ştiinţe, Literatură şi Arte,   Emeritus al Academiei Româno-Americane, Asociaţia Română pentru Patrimoniu, Asociaţia Naşională a Cavalerilor de Clio, Liga Scriitorilor din România, Fundaţia Academică Daco-română, Asociaţia Of Paradoxism Internaţional, Academia Română Australiană.

Cu drag şi mult dor în privire, domnia sa s-a adresat publicului, dezvăluindu-şi profundele doruri de România şi de plaiurile natale, recitând chiar din versurile proprii. Şi-a început mărturisirea ,,Am emoţii. Am mai fost în Bucureşti şi mi-am lansat mai multe cărţi, dar ca aici nu a fost niciodată. Eu vin din Australia. Tot ce fac, fac pentru România. Lipsind limba română acolo şi literatura română, am zis să fac eu o mică Românie literară, şi cu timpul, mulţi dintre dumneavoastră a-ţi devenit corespondenţii mei. Am ajuns la cifra 1538 de corespondenţi, care au venit, alături de mine, fiind redactor şi redactor şef la mai multe reviste din lume. Mă prezint la dumneavoastră astăzi cu o nouă carte de poezie. Se numeşte ,,Poeme cifrate multilingve”. De ce multilingve? Pentru că e tradusă în 13 limbi, inclusiv în ebraică şi chineză.

După cum mărturisea domnia sa a fost invitat la Festivalul Mondial de Poezie ,,Mihai Eminescu” de la Craiova, ce s-a încheiat de puţin timp. A dorit să vină cu această carte la ampla manifestare, o carte mai deosebită. După cum s-a destăinuit autorul a dăruit publicului un alt mod de a concepe o carte, de a se face mai bine înţeles şi de a asigura cărţii un public citittor şi in afara de graniţelor. ,,Acolo la Craiova am prezentat această carte. De ce? Trebuiau să o înţeleagă şi poeţii care au venit acolo, şi mulţi au fost poeţi mari, de exemplu domnul Luca Maffia, poet din Italia, care a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Literatură. De fapt în 208 pagini sunt 8 poezii, dar cu traducerea lor în alte limbi s-au făcut cele 208 pagini. Sunt poezii pe care le-am simţit.” Şi acest lucru îl ve-ţi constata şi dvs. Cititorii acestui articol, când ve-ţi parcurge cu privirea şi neapărat cu sufletul următoarea poezie a poetului George Roca.

Îmbrăţişare

dacă te-aş întâlni

ţi-aş spune să te prefaci într-un avion

tu,

pentru a-mi face pe plac

ţi-ai desface braţele

şi ai plana lin spre mine

eu…

m-aş preface în pasăre

şi apropiindu-mă de tine

ne-am împleti aripile

într-o îmbrăţişare de suflet şi trup.

mângâindu-ne tandru

până când am simţi

simbioza iubirii noastre.

 După cum reiese din scurta prezentare, domnia sa este şi redactor la mai multe publicaţii printre care şi la această antologie. Referindu-se la această culegere a poeziei contemporane afirma: ,,în legătură cu cele 15 volume de poezie şi de proză, fiecare antologie are 320 de pagini, fiecare antologie are 20 de poeţi, fiecare poet are 16 pagini, inclusiv o fotografie.” ,,Consider că toţi care au publicat în aceste volume au scris din suflet şi sunt nişte potenţiali poeţi.

Momentul lansării a fost interesant şi plin de un dialog frumos, poetic, între George Roca şi binecunoscutul cântăreţ Fuego, ce a recitat minunat din poezia scrisă de Grigore Vieru şi din cea a autorului ,,Poeme cifrate multilingve”.

Captivat publicul a aplaudat îndelung prezenţa profesorului Ion Dodu Bălan, care a avut un discurs amplu şi foarte captivant. Domnia sa a afrmat ,,despre această idee extrem de generoasă şi nu numai generoasă, foarte utilă în cadrul oricărei literaturi şi ăn cadrul legăturilor dintre scriitori. Acesta este un act de cultură cu totul şi cu totul lăudabil a acestor două personalittăţi – George Roca şi Rodica Elena Lupu – pe care le-am pomenit aici. Sunt câteva antologii în literatura română de luat în seamă. Este a lui Perpesicius şi Pillat, este a lui Zaharia Stancu, a lui Giurgiuca, de referinţă. În acest corp de antologii iată întâlnim un număr important de cărţi, în antologiile contemporane realizate de cele două personalităţi evocate aici, cu pricepere profesională, cu gust estetic remarcabil, colegialitate şi obiectivitate salutară. Sunt scriitori din toate locurile, din toate generaţiile, din toate orientările estetice, extrem de variate. Antologiile acestea au darul de ai face cunoscuţi pe numeroşi scriitori talentaţi şi de ai promova, de a promova talente autentice. Am citit multe din ele cu satisfacţie şi cu folos. Acele note bio-bibliografice sunt contribuţii reale la o viitoare istorie a literaturii române serioase. Sunt lucruri care nu le găseşte nimeni nicăieri. Aici ei au acest dar şi acest merit de le a strânge. Dintr-o istorie literară serioasă nu trebuie să lipsească nimeni. Aşa cum am spus că din Eminescu nu trebuie să lipsească un rând nepublicat, dintr-o cultură sau dintr-o istorie literară nu trebuie să lipsească nimeni. Tu te duci, îl cauţi, vezi cine e, ce a scris, cum a scris şi îţi vezi de treabă. Nu faci experimente pe sensibilitatea şi personalitatea anumitor oameni.

Ion Dodu Bălan, în încheierea discursului domniei sale a propus să se facă într-o localitate din ţară un cenodac, cu numele tuturor prozatorilor, dramaturgilor, filosofilor ,,rămaşi în ţărână străină”. Seara culturală a continuat şi cu alte discursuri demne de atenţie oferite cu generozitate de criticii prezenţi şi s-a încheiat cu lecturarea de către autori – poeţi şi poetese – a propriilor scrieri, publicate în cele 15 volume de versuri ale Antologiei  ,,Simbioze lirice”.

O serată culturală minunată, despre care, cu siguranţă ne vom aminti şi peste câţiva ani. Îi felicit şi eu pe cei doi co-autori RODICA ELENA LUPU şi GEORGE ROCA pentru iniţiativa susţinerii unei pleiade de spirite înalte, de personalităţi, ce îşi găsesc prin poezie modul de comunicare cu ceilalţi şi le doresc ca numărul antologiilor să crească, iar această muncă depusă de domniile lor să se bucure de o  bună apreciere atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Autor Cristina OPREA artist plastic
dr. în istorie şi arte vizuale

Written by: Echipa RadioTV Unirea

Rate it

Previous post

Presa

Vasile Alecsandri – Bardul de la Mirceşti

Preambul:   Doresc să prezint cititorilor noştri, la rubrica Celebrităţi din România, comentarii despre viaţa şi activitatea de creaţie a unor personalităţi (uitate, uneori, pe nedrept), care s-au remarcat prin geniul şi prin talentul lor, lăsând posterităţii adevărate capodopere artistice – în domeniile artelor plastice, cercetării ştiinţifice, literaturii, muzicii –, pentru ca noi, cei de azi, şi generaţiile viitoare, să ne putem pleca fruntea, cu recunoştinţă, în faţa memoriei lor […]

today27 July 2015 41

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsori
0%