Presa

Dezastru în conducerea UZPR

today30 August 2017 121

Background
share close

În loc de comentariu, vă prezentăm fragmente din luările de poziție ale Președintelui D. D. GLĂVAN și ale Coloneilor din Comitetul Director al UZPR, precum și ale unor jurnaliști îngrijorați de viitorul UZPR – Uniune de intelectuali bine educați și buni profesioniști.

CONVOCATOR –

Adunare Generală Extraordinară a U.Z.P.R.

D I S P O Z I Ț I A  Nr. 8 / 29 iulie 2017 

Președintele UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

DORU DINU GLĂVAN

Constatând deteriorarea gravă a relațiilor și climatului de lucru în și dintre structurile de conducere ale U.Z.P.R., manifestată printr-o atmosferă de teroare și dictat în ședințele Consiliului Director din 19 iunie și 18 iulie a.c. precum și actele adiacente emanate de unii membri ai Consiliului care au exacerbat situația.

Având în vedere haosul funcțional creat și imposibilitatea continuării normale a activității,

Observând că această situație, la care se adaugă atacurile la imaginea, prestigiul și credibilitatea organizației noastre profesionale, care îi vulnerabilizează reprezentativitatea, creează riscuri directe pentru exercitarea drepturilor dobândite,

Luând act și de anumite insinuări sau acuze nefondate, dar care nu pot fi judecate obiectiv și competent decât de Adunarea Generală a Uniunii, singura în măsură să acorde și să retragă responsabilități de conducere și reprezentare,

Analizând aceste evoluții și blocajul funcțional la care au condus din perspectiva Statutului U.Z.P.R.și constatând că actul de organizare și funcționare a Uniunii are numeroase lacune, greșeli, impreciziuni, care afectează funcționarea normală a U.Z.P.R.,

În conformitate cu dispozițiile art.6 alin.(1), art.20 lit.a și art.21 alin.(2) lit.g din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, art.187-251 din Codul civil, precum și ale art.24 și ale art.33 pct.2 lit.a și lit.h din Statutul U.Z.P.R.,

CONVOC

Adunarea Generală Extraordinară a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA în ziua de 8 septembrie 2017, ora 11,00 la București, în Sala Amfiteatru1de la Academia de Stiinţe Economice ( A.S.E.),  din clădirea Ion N. Angelescu, situată pe strada Căderea Bastiliei nr. 2-10 , cu următoarea

Ordine de zi:

 

Raport de activitate pe perioada 1 aprilie – 7 septembrie 2017.

 

Referat asupra erorilor, lacunelor și altor imperfecțiuni ale Statutului U.Z.P.R., care îngreunează aplicabilitatea acestui act normativ de bază, afectând funcționalitatea și reprezentativitatea Uniunii, capacitatea acesteia de a apăra drepturile profesionale și sociale ale ziariștilor.

 

Propuneri de îmbunătățire a Statutului și altor acte normative interne.

 

Expunerea punctelor de vedere care marchează disensiunile dintre reprezentanții aleși, cauzând blocajul funcțional al structurilor U.Z.P.R.

 

Dezbaterea temelor menționate la punctele 1-4.

 

Diverse.

Conform prevederilor art.25 din Statutul U.Z.P.R., Secretariatul General al U.Z.P.R. va aduce la îndeplinire prezenta Dispoziție, sub coordonarea emitentului.

Compunerea Adunării Generale a U.Z.P.R. va fi cea prevăzută de art.23 din Statut.

Președinții filialelor U.Z.P.R., respectiv înlocuitorii acestora vor asigura cunoașterea prezentei Dispoziții de către membrii Uniunii și alegerea delegaților la Adunarea Generală Extraordinară conform cotei de reprezentare stabilite prin art.23 din Statut – un delegat la 20 de membri.

Aplicarea ideilor sau măsurilor impuse nestatutar în perioada precedentă, inclusiv la ședințele de Consiliu Director din 19 iunie și 18 iulie a.c. este suspendată până la analizarea problemelor și luarea măsurilor cuvenite de către forul suprem de conducere a organizației – Adunarea Generală.

Întreaga activitate a aparatului tehnic al Uniunii și conținutul site-ului acesteia vor fi concentrate pe buna organizare și desfășurare a Adunării Generale Extraordinare.

Îi invit pe toți membrii Uniunii să se abțină în perioada de pregătire a Adunării Generale  de la exprimări și atitudini care ar putea agrava situația, mări discreditarea imaginii U.Z.P.R. și așa grav afectată, crea presiuni și precedente față de Adunarea Generală Extraordinară.

Este de așteptat ca filialele U.Z.P.R. și delegații desemnați pentru A.G.E. să stăruie în a cunoaște opiniile și pozițiile tuturor membrilor U.Z.P.R., astfel încât data de 8 septembrie 2017 să marcheze nu numai reintrarea în normalitate, dar și începutul unui reviriment notabil al activității UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA.

Doru Dinu Glăvan – suspendat din calitatea de

membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști

Colonel Aurel Fulea, 12 Aug 2017

Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a decis suspendarea lui Doru Dinu Glăvan din calitatea de membru, la propunerea Comisiei de Onoare, Disciplină și Arbitraj, pentru “abateri foarte grave”, a anunțat UZPR.

“Potrivit Statutului UZPR, între două adunări generale, activitatea operativă, la sediul Uniunii este asigurată de Consiliul Director. Consiliul Director a decis realizarea unui audit intern, menit a răspunde întrebărilor justificate privind o serie de măsuri unilaterale luate de fostul președinte al UZPR, fără informarea și aprobarea conducerii colective.

Consiliul Director al UZPR a dat mandat secretarului general al Uniunii, secondat de predecesorul său (Colonelul Benone Neagoe, n.n.), să se ocupe de organizarea integrală a pregătirii viitoarei adunări generale, care va avea ordinea de zi stabilită de conducerea colectivă”, se arată într-un comunicat de presă remis sâmbătă AGERPRES de UZPR.

Potrivit sursei citate, orice implicare a fostului președinte în pregătirea vreunei adunări generale este “nestatutară”.

Decizia privind suspendarea lui Doru Dinu Glăvan a fost luată joi de Consiliul Director al UZPR.

SCRISOARE DESCHISĂ

Mihai ANTHONY, Viena, 22.07.2017

Stimaţi colegi de breaslă de la UZPR

…Citesc, în ultimele zile, cu mare tristeţe, texte jignitoare la adresa colegilor din conducerea UZPR (Minciuna stă cu preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, la masă; Place sau nu, o cale de revenire la trecutul recent al UZPR, deloc vesel, nu mai există; O epocă se încheie la Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România;„Prohod înainte de deces…”; “Uniunea Ziariştilor cu Epoleţi” ia fiinţă în mod oficial), despre lupta pentru ciolan,scandaluri, acuze care pun într-o lumină proastă renumele, seriozitatea şi credibilitatea UZPR şi a noastră, a celor peste 1.800 de membri ai acestei Uniuni, unii dintre noi ziarişti respectaţi, cu o lungă ativitate de Presă, care ne simţim dezonoraţi, jigniţi şi trădaţi de propriii noştri colegi, aleşi de noi să ne conducă şi să ne rezolve problemele pe care politicienii, guvernanţii României postdecembriste nu vor sau nu ştiu să ni le rezolve…

…scandalul iscat în conducerea UZPR de la București, jignirile și învinuirile prin care se urmărește detronarea Domnului D.D. Glăvan din funcția de Președinte și înlocuirea lui… cu cine(?), probabil cu Domnul Colonel Ion Petrescu, seamănă cu un puci (în DEX se precizează: PUCI, puciuri, s.n. Încercare a unui grup politic militar de a răsturna prin violență un regim politic, o ordine statală – din germ. Putsch), acest scandal este văzut de către ziariștii profesioniști din Viena ca o luptă pentru scaunul de preșendinte (pe românește: luptă pentru ciolan!) și aduce un mare prejudiciu prestigiului și onoarei ziariștilor români.

Vă rog să vă gândiți bine la urmările acestui scandal și să găsiți de urgență o soluție demnă și onorabilă!

Stimați colegi,

Colonel Benone Neagoe, Secretar General UZPR

Ca și dumneavoastră, am fost mereu de părere că membrii Uniunii noastre trebuie să îşi rezolve problemele în şedinţe, nu în spațiul public…

…Mentalitatea feudală a președintelui D.D.Glăvan, ca și atitudinea sa arogantă, disprețuitoare, din ce în ce mai desprinsă de realitate, m-au determinat să solicit convocarea de urgență a Consiliului Director, cu speranța că problemele pe care le voi prezenta în calitate de Secretar General, ar putea avea un efect terapeutic benefic…

………………………………………………………………………………………………………………….

DEMISIE

Stimați colegi,

Am muncit cu dăruire și îndârjire în fiecare dintre anii petrecuți alături de dumneavoastră în Uniune și nu mi-a trecut niciodată prin gând că eforturile mele ar putea fi negate într-un mod atât de brutal și de nedrept.

Dezamăgit de indiferența pe care ați afișat-o față de unele probleme care puteau fi clarificate elegant, democratic și statutar, într-o şedinţă pe care am solicitat-o, într-o breaslă pentru care libertatea de opinie și de expresie e fundamentală, am hotărât să mă opresc din activitatea desfășurată în Uniune pentru că aşa îmi dictează conştiinţa, iar asta nu se negociază.

Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic să fac în continuare și am luat decizia să demisionez din toate funcțiile pe care le dețin: aceea de Secretar General, de membru în Comitetul Director și al Comisiei de atestare, de editor al revistei și editurii UZPR.

Majoritațile se câștigă o dată la patru ani, dar comunicarea, căutarea consensului și legitimității, mai ales în chestiuni esențiale, sunt în opinia mea, permanente.

Poate că acest exemplu vă va fi util.

Trei întrebări ale unui ziarist civil despre puciul militar din UZPR

Serban Cionoff, 20 Aug 2017

Am publicat, zilele trecute, aici, în spațiul oferit în semn de sinceră solidaritate de breaslă de către colegi de la Jurnalul Național, un comentariu despre puciul militarizat de la UZPR. Puci în toată regula, în urma căruia președintele statutar ales al uniunii, Doru Dinu Glăvan, a fost constrâns să își cedeze prerogativele funcției unui trimuvirat cu epoleți…

…Doru Dinu Glăvan, a decis să se bată, deschis, pentru revenirea la prevederile statutare și la adevăr în viața UZPR. Ceea ce dovedește că amenințările și minciunile triumviratului nu l-au speriat și nu l-au îngenunchiat. După cum nu reușesc să ne sperie și pe noi, cei care credem cu adevărat în misiunea civică și în demnitatea obștii presei românești…

…mi-am permis să adresez noului șef al STS, domnul general maior inginer Ionel Sorinel Vasilca, întrebarea: dacă nu cumva colonelul Adrian Fulea se află într-o situație de incomptibilitate atâta vreme cât, ofițer activ, ocupă, concomitent, o funcție de conducere într-o entitate reprezentativă a societății civile, singura uniune a creatorilor din presa noastră scrisă și audiovizuală-UZPR?…

…De unde decurge, în mod necesar și firesc,  întrebarea pentru care aștept răspuns clar din partea Agenției Naționale de Integritate: poate sau nu poate fi încadrată situația colonelului Adrian Fulea în categoria incompatibilităților?…

…și care este opinia cadrelor militare față de asemenea acte abuzive și ilegitime săvîrșite de către camarazii de arme, acte care aduc grave și nemeritate prejudicii morale însăși Armatei Române? Întrebare pe care o adresez, cu respect și cu încredere, Sindicatului cadrelor militare disponiblizate, precum și tuturor celor care slujesc idea de Onoare a Armatei Române.

SCANDALOS: DORU DINU GLĂVAN VREA DESFIINŢAREA UZPR ŞI SUBSTITUIREA SA CU DUBLURA DIN REŞIŢA!

Colonel Ion Petrescu, Vicepreședinte , 28 Aug 2017

În ziua de 18.07.2017 a fost înregistrat, la Secretariatul UZPR, cu nr. 314/2017, Raportul comun al Departamentului juridic şi Comisiei de Cenzori, la cererea Consiliului Director al UZPR.

Preşedintele, de atunci, al Uniunii, Doru Dinu Glăvan, care a participat la şedinţa Consiliului Director, din ziua menţionată, nu a prezentat niciun punct de vedere cu privire la situaţia juridică sub care este înregistrată UZPR-Reşiţa, în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial…

…Culmea este faptul că la poziţia 7 are asociaţi pe Pauna Cristina şi Cenan Glăvan Oana Maria. Iar ca tacâmul să fie complet, la punctul 10 apare, la rubrica de conducere/reprezentant, nimeni altul decât Glăvan Dinu Doru Pavel..

…ACEST MOTIV SCANDALOS A STAT LA BAZA DESFIINŢĂRII DISPOZIȚIEI NR. 8/29.07.2017 ŞI CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE PENTRU SÂMBĂTĂ, 2 SEPTEMBRIE 2017.

Contăm pe luciditatea şi solidaritatea colegilor noştri, care  înţeleg incompatibilitatea  lui D.D. Glăvan cu postul din care a fost legal suspendat.

UZPR. Preşedintele Juriului

de Onoare dezavuează şedinţa aşa-zisului Juriu de Onoare

10.08.2017

George Coandă, Preşedintele Juriului de Onoare, Disciplină şi Arbitraj al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, este profund indignat de modul incalificabil în care s-a desfăşurat aşa-zisa şedinţă a aşa-zisului Juriu. Aflat la tratament într-o zonă în care îi este imposibil să comunice direct, altfel decât prin telefon, m-a autorizat să public, din partea domniei sale, următoarea declaraţie:

„Dezavuez public şi resping acest document (procesul-verbal al aşa-zisei şedinţe), care nu are niciun temei legal sau statutar. Cum să convoci o şedinţă a Juriului de Onoare, Disciplină şi Arbitraj, despre care preşedintele juriului nu ştie nimic? În al doilea rând n-a fost cvorum, Dan Lupescu nefiind acolo. În al treilea rând, obiectivele pentru care el l-a mandatat pe Octavian Cepraga nu coincid cu cele din procesul-verbal. În afară de asta, erijîndu-se în Juriu, cei doi au acuzat un om fără să-i acorde prezumţia de nevinovăţie. Adică au hotărât unilateral că e vinovat, fără să-i dea dreptul elementar la apărare. Aşa ceva nu s-a mai practicat în România din anii ”50”.

Nu înţeleg raţiunea acestei înverşunări, când singura cale legală şi statutară este, în acest moment, Adunarea Generală Extraordinară care, de altfel, a fost convocată. Mă delimitez public de această acţiune de rea credinţă, profund suspectă şi îngrijorătoare pentru soarta Uniunii ”.

Preşedintele UZPR să aplice măsurile Consiliului Director, nu invers!

Colonel Ion Petrescu,30 iulie 2017

…Nu, domnule Dinu Glăvan. Şedinţa Consiliului Director din 10 august 2017 se va ţine conform celor stabilite de conducerea colectivă a UZPR. Măsurile Consiliului Director, din 19 iunie şi 18 iulie rămân integral în vigoare, inclusiv supervizarea website-ului UZPR, de către vicepreşedintele de la Bucureşti şi secretarul general.

În acest ultim caz îl sfătuiesc pe Doru Dinu Glăvan să stopeze ameninţările şi să înţeleagă că UZPR este o uniune de oameni liberi, nu de sclavi pe moşia sa. De altfel, faptele lui D.D. Glăvan au fost sesizate în scris şi apoi trimise, pe căi legale, la prim -ministrul României şi la ministerul muncii, pentru a dispune controalele necesare, la nivelul administrativ, al UZPR.

…*Personajul Glăvan vorbeşte de atacurile la imaginea, prestigiul şi credibilitatea organizaţiei noastre profesionale, UZPR, care îi vulnerabilizează reprezentativitatea, creează riscuri directe pentru exercitarea drepturilor dobândite, dar tocmai EL, prezidentul, a decredibilizat Uniunea, pentru că: în ţară se vorbeste că intrarea în UZPR şi obtinerea de adeverinţe pentru indemnizaţii s-ar face pe bani, ceea ce este pur şi simplu REVOLTĂTOR!

…El nu este în stare să scrie un text coerent, fără greşeli gramaticale. De-a lungul anilor, textele lui erau corectate de Bogdan Gamaleţ, apoi de Benone Neagoe, iar în prezent de Adrian Fulea.

Naivii, deștepții, infractorii și proștii de la UZPR

Miron MANEGA, Certitudinea.ro, 21 august 2017

Îmi mențin poziția că, în „acțiunea Puciul” de la UZPR, cei care au inițiat-o sunt simpli executanți ai unor dispoziții venite de sus sau din afară. Și nu cred că Serviciul de Telecomunicații Speciale este străin de această acțiune…

…Așadar, Consiliul Director, „bine informat asupra unor abuzuri clar dovedite” (serios?) a făcut tot posibilul să evite confruntarea cu membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Pentru că acolo trebuie SĂ DOVEDEASCĂ acuzațiile enunțate. Or, de Adunarea Generală LE ESTE FRICĂ! …

…În loc de concluzii :

În cartea sa, „Legile fundamentale ale imbecilității umane”, istoricul economist Carlo M. Cipolla spune că toți oamenii se împart în patru mari categorii: naivii, deștepții, infractorii și proștii. Naivii sunt cei care acționează în așa fel încât suportă pierderi, dar aduc beneficii altuia sau altora. Deștepții sunt cei care aduc beneficii atât lor, cât și celorlalți. Infractorii sunt cei ale căror acțiuni nu le aduc beneficii decât lor înșiși, pe când ceilalți au de suferit. Iar proștii sunt cei care produc pierderi de ambele părți. „Este de neimaginat – scrie Cipolla – amploarea daunelor pe care le pot provoca proștii, nimerind la conducere și având autoritate politică și socială”.

Oamenii proști sunt periculoși pentru că oamenii raționali cu greu pot deduce logic un comportament irațional. De aceea un om deștept poate să înțeleagă logica infractorului, pentru că infractorul este rațional, deși nu suficient de deștept pentru a câștiga singur…

…În situația de la UZPR este dificil sau prematur să apreciezi cine-s naivii, deștepții și infractorii. Dar se vede de la o poștă cine-i prostul.

Comunicat de presă – UZPR

Doru Dinu Glăvan, Președinte UZPR, 16 Aug 2017,

Referitor la comunicatul transmis de așa-zisa conducere colectivă a Consiliului Director al UZPR, din data de 10 august 2017, comunicat din care rezultă suspendarea președintelui din calitatea de membru al UZPR, vă aduc la cunoștință următoarele:

1. Această Hotărâre este nestatutară și împotriva legii, motiv pentru care am atacat-o în justiție

2. Hotărârea nu poate produce efecte, suspendarea nefiind valabilă

3. Măsura de suspendare ca membru al Uniunii și nu din cea de președinte, este un subterfugiu tipic de mentalitate pucistă

4. Președintele este ales de Adunarea Generală, singura care poate hotărî retragerea acestuia

5. În calitatea mea de președinte, nu sunt vinovat de nicio încălcare a normelor de conduită administrativă, organizatorică, financiară sau morală, motiv pentru care voi solicita Adunării Generale un Audit Extern Independent.

Vă asigur că îmi voi onora prerogativele de președinte în funcție și voi contribui la organizarea Adunării Generale Extraordinare, conform Dispoziției nr. 8 din 29 iulie 2017.

În atenția membrilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Colonel Benone Neagoe, 23.08.2017

      Consiliul Director al UZPR vă reamintește că sâmbătă, 2 septembrie, la București, va avea loc Adunarea Generală extraordinară a UZPR.

     Pe www.uzpr.ro puteți găsi tabelul cu reprezentativitatea membrilor, numărul de mandate ce revin fiecărei filiale și anexele. Documentele pot fi descărcate.

Tabelul și mandatele de reprezentare trebuie trimise, la adresa: secretariat.uzpr@gmail.ro

      Consiliul Director al UZPR reaminteste ca prin Decizia nr. 1 din 10 august a.c. Glavan Doru Dinu Pavel a fost suspendat din calitatea de membru al UZPR.

      Consiliul Director precizeaza ca orice implicare a celui suspendat, prin comunicari sau transmitere de informatiii, referitoare la pregătirea vreunei adunări generale sunt nestatutare, ilegale si nu sunt autorizate de catre conducerea colectiva a uniunii.

      De asemenea, ca urmare a suspendarii sale, Glavan Doru Dinu Pavel nu mai are dreptul legal sa uzeze de nicio calitate sau functie in UZPR, nici sa angajeze uniunea in vreo activitate si nici sa foloseasca stampila ori alte insemne ale uniunii.

      Consiliul Director ii infomează pe toți membrii că, potrivit statutului, întreaga activitate de organizare a Adunarii Generale extraordinare revine Secretariatului general al UZPR.

      In cazul in care doriti, asteptăm întrebările dvs. la numerele de telefon cunoscute sau pe adresa de mail de mai sus.

      Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Părerea jurnalistului și scriitorului militar Colonel Pavel Lică,

Facebook, 27.06.2017

Colonelul Pavel LICĂ – fostul meu coleg de Redacție de la ziarul militar ÎNAINTE, din perioada 1971-1977 –, scriitor și jurnalist deosebit de talentat și de respectat, scria în ziua de 27.06.2017, pe pagina de Facebook, următoarele:

”…am fost implicat direct în evenimentele de la Radiodifuziunea Română, unde, în calitate de ofiţer şi redactor radio, nu numai că m-am adresat ostaşilor, de la microfonul din studioul 31, să fie alături de popor, dar am organizat şi am condus, până la venirea Armatei, primul dispozitiv de apărare a instituţiei. Şi, da, sunt “Luptător remarcat prin fapte deosebite”!

Azi am fost nevoit să schimb de patru ori parola pentru Facebook, fiind atacat de ştiu eu cine. Măi, troglodiţilor, nu voi fi niciodată de acord ca nişte militari, rătăciţi în conducere, să distrugă Uniunea Ziariştilor Profesionişti. Pe 8 septembrie voi vota împotriva unei conduceri militare a Uniunii!”

Deoarece, până la încheierea acestei ediții a ziarului VOCEA TA, nu am avut informații clare despre hotărârile Adunării Generale a UZPR, din ziua de 02 Septembrie 2017, iar pentru ziua de 08 Septembrie 2017 este programată o altă Adunare Generală a UZPR, voi reveni, în numărul viitor al publicației, cu noi informații și cu un amplu comentariu pe această temă.

De la Viena,

Mag. Mihai ANTHONY

Redactor VOCEA TA

Redactor RadioTv-UNUREA,

Membru al UZPR și al altor

Organizații internaționale de Presă.

Written by: Echipa RadioTV Unirea

Rate it

Previous post

Presa

IMNUL RE-DEȘTEPTĂRII ROMÂNEȘTI

Din momentul apariţiei, „Deşteaptă-te, române” a fost un cântec menit să le fie alături românilor în cele mai grele momente ale istoriei lor. Versurile cântecului i-au chemat pe români la luptă, la (re)deşteptare. Iată câteva lucruri de ştiut despre Imnul Naţional al României: Imnul actual al României este compus în contextul Revoluţiei de la 1848. Poetul Andrei Mureşanu (1816-1863) se afla pe atunci la Braşov în calitate de profesor la […]

today29 July 2017 57


Similar posts

Presa

Războiul Hamas, interviu cu prof. Ada Aharoni

Războiul Hamas - Israel, din 7 octombrie 2023 până în 10 ianuarie 2024   Interviu al jurnalistei Lucretia Berzintu cu prof. Ada Aharoni, fondatoare și președinte mondial al Forumului Internațional pentru Literatură și Cultură pentru Pace (IFLAC)   Hamas este o organizație teroristă islamistă palestiniană. Scopul său declarat este distrugerea […]

today26 January 2024 11

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsori
0%